Sau thời gian khảo sát thị trường, FPT Telecom đã đưa hạ tầng đến với xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Chính thức dưa vào hoạt động từ ngày 25/01/2022.

Ngay bây giờ Khách hàng tại các thôn An Long(1 và 2), Thành An, Hiệp Vinh ( 1 và 2) đã có thể đăng ký lắp đặt, thủ tục đơn giản chỉ cần CMND.

Liên hệ đễ được tư vấn: 03.77.77.00.87 ( Quí cua Đá)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.