PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG

INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT – CN BÌNH ĐỊNH

Điện thoại: 03.77.77.00.87

Email: quivv@fpt.com.vn

            cs.fpttelecom@gmail.com

Trụ sở: 94 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định